Part / SHY 145 Training Initial
0 %
Merhaba

Eğitim metodumuz tüm cümlelerin okunduğunun ve anlaşıldığının garantilenmesi için ara sorularla kontrollerden oluşmaktadır.


Dikkatlice metinleri okuyunuz ve soruları cevaplayınız?

Lütfen eğitim metodunu yazınız...(Örnek , ara sorularla okunduğunun ve anlaşıldığının doğrulanması)

Adınız Soyadınız

Doğum Tarihiniz *

Doğum Yeriniz *

Eğitim Tarihi *

Lütfen fotoğrafınızı yükleyiniz ?

Browse...

.

.

.

.

.

..

..

Sertifika sisteminde PART-66 Neyi ifade eder? *

.

.

..

..

.

.

PART-145'de B1-B2-B3 kategorileri hangi bakım tipini kapsar ? *

.

.

.

.

.

.

Kaç tür bakım vardır ? *

.

.

ATA-Chapter 32 Nedir ? *

..

..

..

..

.

.

Engine Shops B1 : ? *

..

..

Engine Shops B2 : ?

..

..

.

.

.

.

..

..

.

.

..

..

EASA'nın merkezi nerededir ? *

..

..

.

.

.

.

..

..

SHGM , EASA üyesi midir ? *

..

..

..

..

EASA Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelere yetki verebilir mi ? *

.

.

.

..

..

..

..

..

..

.

.

.

.

.

.

Kaç adet "ANNEX" vardır ? *

.

.

..

..

..

..

.

.

Kuruluş onay almak için , yapacağı işin kapsamını nerede belitmelidir ? *

.

.

.

.

.

.

Kuruluşta , Bakımın 145 standartlarına göre yapıldığını temin eden kişi kimdir ? *

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

..

.

.

.

Büyük uçakların Üs bakımı için Hangi kategoriye sahip Teknisyen gerekmektedir ? *

..

..

..

..

.

.

..

..

Uçuş öncesi ya da uçuş sırasında tekrarlı bir AD yapılabilmesi için kime yetki verilir ? *

..

..

Beklenmeyen durum karşısında Uçak yerde kaldı ise , Kuruluş bir defalık yetki verebilir mi ? *

..

..

Bu tür yetkilendirmelerde SHGM'ye kaç gün içerisinde bildirim yapılmalıdır ? *

.

.

.

.

Onaylı Kuruluş adına CRS düzenleyebilmek için Teknisyene verilen sertifikanın adı nedir ?

..

..

Personellere verilen Regülasyon eğitimlerinin periyodu kaç yılda birdir ? *

.

.

.

.

..

..

Yetki Belgesi düzenlenmesinden kim sorumludur ? *

.

.

Onaylayıcı ve Yardımcı Personel Kayıtlarını kim tutmalıdır ? *

.

.

Personel kayıtları , Şirketin personelle bağı koptuktan sonra kaç yıl saklanmalıdır ? *

.

.

.

Yetkilendirilecek personel en az kaç yaşında olmalıdır ? *

.

.

A kategori Personel CRS düzenleyebilir mi ? *

..

..

.

.

Revizyon Bakımı'nı (Base Maintenance) açıklayınız ? *

..

..

145.A.42 Acceptance of Companent nedir ? *

..

..

Çalışma ömrünü tamamlayan parçalar , Çalışma ömrü uzatılmadığı sürece ne olarak kabul edilir ? *

.

.

AD nedir ? *

.

.

ICA nedir ? *

.

.

.

.

İş kartları hangi şartlar altında Bilgisayar ortamında saklanabilir ? *

..

..

Kuruluşun bakım verilerinin güncel tutulması için bir ..........'ü olmalıdır. *

..

..

.

.

CRS ne zaman verilir ? *

..

..

Uçak üzerinde olmayan bir kompanent'te bakım yapıldığında ne yapılmalıdır? *

..

..

İstisna olarak, merkez istasyonlardan uzakta uçak yerde kaldı ise, uygun CRS belgesi olmayan faal bir komponent, işleticinin onayı ile uçağa takılabilir.
Bu komponent mutlaka ilk merkez üsse dönüşte veya ....... uçuş saati içinde (hangisi önce gelirse) uçaktan sökülmelidir. ?

Boşluğu doldurunuz. *

.

.

Kuruluş, uçak veya komponentlere yapılan bakımların bütün bakım kayıtlarını ilgili bakım verilerini işlem tarihinden itibaren ...... yıl süre ile saklamalıdır.

Boşluğu doldurunuz. *

.

.

. Kuruluşun faaliyetleri sona erer ise, son .... yılı kapsayan tüm kayıtlar müşteriye veya uçağın/komponentin son sahibine verilmeli veya otoritenin belirttiği şekilde saklanmalıdır.

Boşluğu doldurunuz *

..

..

Uçağın/komponentin uçuş emniyetini ciddi şekilde etkileyen herhangi bir durum nereye rapor edilmelidir ? *

..

..

Kuruluş, raporlamayı mümkün oluğu kadar erken ve en geç ..... saat içinde yapar.

Boşluğu doldurunuz. *

.

.

Emniyet ve Kalite Politikası, bakım prosedürleri ve kalite sistemi'nde ;Kuruluş,.................................... oluşturmalıdır.

Boşluğu doldurunuz *

.

.

.

.

..

..

..

..

Kuruluş, uçak ve komponentlerin gerekli standardlarda oluğunu ve uçak ve komponentlerin uçuşa elverişliliğini sağlayan prosedürlerin yeterli olduğunu gözlemlemek için bağımsız ......................... yapılmasını sağlayan bir sistem kurar.

Boşluğu doldurunuz. *

..

..

Maintenance Organisation Exposition (MOE),
...............................................................................................................nasıl yerine getireceğini gösterir

Boşluğu doldurunuz *

..

..

2. maddeyi yazınız.

.

.

11. maddeyi yazınız. *

.

.

Kuruluş ufak değişiklikleri kendi onaylayabilir mi ? *

..

..

.

.

..

..

Kuruluş ....................................... eğer gerekli tüm tesislere, takımlara, malzemeye, bakım verilerine ve onaylayıcı personele sahipse bakım yapabilir.

Boşluğu doldurunuz. *

.

.

Kuruluşun önceden otoriteye bildirmesi gereken değişiklerden birini yazınız ? *

..

..

EASA-145 onay sertifikası geçerlilik süresi nedir ? *

..

..

Part-145’e uymayan, emniyet standardını düşüren ve uçuş emniyetini ciddi tehlikeye atan önemli uygunsuzluklardır.
Yukarıda belirtilen bulgu LEVEL kaçtır ? *

.

.

..

..

Authorised Release Certificate – EASA Form ...?...

Boşluğu doldurunuz. *

..

..

Authorised Release Certificate ile uçak sefere verilebilir mi ? *

.

.

..

..

.

.

Block 1 Approving Compotent Authority/Country
Yetkili otoritenin adı ve ülke belirtilir. Eğer, üye ülke otoritesi (Agency) ise, sadece ....?.... yazılmalı

Boşluğu Doldurunuz ? *

.

.

.

.

.

.

Uygun bir standarta uyacak şekilde bir parçanın değiştirilmesi Nedir ? *

..

..

Blok 12’e giriilecek örnek bilgilerden birini yazınız ? *

.

.

.

.

14b’yi imzalayan personelin adı girilir .

Yukarıdaki Tanım hangi Block'a aittir ? *

.

.

.

.

..

..

.

.

.

.

.

.

..

..

.

.

.

.

Hat bakım onaylayıcı personel için ....?.... yıl, üs bakım onaylayıcı personel için 8 yıl tecrübeli olmalı. Katagori A olarak yetkilendirilen personel için bakım tecrübesi ...?... yıl olmalı.

Boşluğu doldurunuz *

.

.