DigiVIP İyi Uygulama Kılavuzunda Yer Alma Başvuru Formu
0 %
Sayın yetkili,

Bu başvuru formu DigiVIP projesi kapsamında hazırlanan "dijital dönüşüm" ve "yeşil dijital dönüşüm" alanında hazırlanacak "iyi uygulamalar" kılavuzunda yer almak isteyen şirketler için hazırlanmıştır. İyi uygulama kılavuzu ile şirketinizin farklı departmanlarında gerçekleştirdiği dijital dönüşüme yönelik örnekleri tanıtarak Avrupa' da KOBİ'lerin dijital dönüşüm yönetimi alanında farkındalıklarının arttırılmasına katkı sağlayabilir, kurumsal sosyal sorumluluk süreçlerinizi yaygınlaştırabilirsiniz.

3 boyutlu yazıcı ile materyallerin geri dönüşümünü ve yeniden kullanımı sağlama, ERP sistemlerine geçiş ile kağıt tasarrufu, karbon yakalama teknolojileri kullanımı, akıllı atık yönetimi pek çok alanda öncelikle "yeşil dijital dönüşüm" temasını hedef alan kılavuz bununla da sınırlı kalmayıp şirketlerin dijital dönüşüme geçiş sürecinde insan kaynağı kullanımı, yazılım kullanımı, süreç yönetimi gibi diğer iyi uygulamaları da keşfetmeyi amaçlıyor.

İlginiz için teşekkür ederiz.Not: Anket içerisinde talep edilen bilgiler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) dikkate alınarak Birliğimizce gerçekleştirilecek ihtiyaç analizi çalışmalarına yönelik kullanılacak olup bu veriler 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır.