"Cumhuriyet Üniversitesi" ve diğer üniversite üyeleri için ücretsiz anket aracı.
Hemen kendinize ücretsiz bir hesap açabilirsiniz!

hizmet telafi tatmini
0 %
Bu anket formu Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalında yürütülen doktora tez çalışması için hazırlanmıştır. Tüm soruları dikkatli bir şekilde cevaplamanız çalışmamızın başarısı açısından faydalı olacaktır. Elde edilen veriler bilimsel amaçla kullanılacağı için cevaplar gizli tutulacaktır.
Katılımınız için teşekkür ederiz.
Prof. Dr. İbrahim YILMAZ
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

İlker ÖZTÜRK

Cinsiyet

Yaş

Mesleğiniz nedir

Otele Kaçıncı Gelişiniz

Otel ile ilgili şikayetiniz nedir?

Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz

Hizmet Hatası Yaşadığınız Departman

Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz

Şikayetinizin giderilmesi/sorununuzun çözülmesi için ne yapılmasını istersiniz?

Lütfen aşağıdaki sorulara cevabınızı belirtiniz *

Kesinlikle Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum