Türkiye’deki Optisyenlerin Mesleki Hak ve Sorumluluklarına İlişkin Bilgi Düzeyinin İncelenmesi
0 %
Sayın Katılımcılar,
Bu çalışma; “Türkiye’deki Optisyenlerin Mesleki Hak ve Sorumluluklarına İlişkin Bilgi Düzeyinin İncelenmesi” konulu tez çalışmasının uygulama kısmı ile ilgilidir. Yapılan araştırma tamamıyla akademik nitelikli olup çalışmadan elde edilecek bilgiler bilimsel amaca yönelik olarak kullanılacak ve alınan cevaplar kesinlikle gizli tutulacaktır. Anket sorularında geçen ‘ müessese’ kavramı Optisyenlik Müessesini ifade etmektedir.
Çalışmaya yapacağınız değerli katkılarınızdan dolayı şimdiden teşekkür eder, saygılarımı sunarım.

TUĞBA ÇEVİK
İstanbul Medipol Üniversitesi
Yüksek Lisans Öğrencisi

Yaşınız *

Cinsiyetiniz? *

Öğrenim Durumunuz *

Görev yaptığınız il? *

Optisyenlik Mesleğindeki toplam çalışma süreniz? *

Şu an görev yaptığınız müessesedeki çalışma süreniz? *

Göreviniz? *

Gelir algınız nedir? *

Mesleğinizle ilgili hukuki bir eğitim aldınız mı? *

OPTİSYENLİK BİLGİ TESTİ *

Evet Hayır

Yorumlarınız ve eklemek istedikleriniz