"Ankara Üniversitesi" ve diğer üniversite üyeleri için ücretsiz anket aracı.
Hemen kendinize ücretsiz bir hesap açabilirsiniz!

Dış Paydaş Memnuniyet Anketi
0 %

Bölüm *

Kurum Kuruluşunuzun Adı *

Göreviniz/Unvanınız *

Köklü geçmişi olan bir bölüm ve bu hissedilmektedir. *

Çağdaş eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri yürütülmektedir. *

Bölümün dış bilimsel/kurumsal ortamda görünme gücü *

Akademik personel konularında yeterli bilgi ve deneyime sahiptir. *

Yürütülen tez, proje, araştırma ve çalışmalar güncel gereksinimlere uygundur. *

Yürütülen çalışmaların paydaşlarla işbirliği ile oluşturma düzeyi *

Yürütülen çalışmaların sonuçları paydaşlarla ve sosyal medyada paylaşılması *

Yenilikçi bir bölüm oluşu *

Bölümün sektörde temsiliyet gücü *

Bölümün imajı ve diğer bölümden farklılık düzeyi *

Bölümün tarım sektörü içindeki yeri ve önemi *

Akademisyenlerin sektörel politikaların belirlenmesindeki etkisi *

Akademisyenlerin medya ve haber kanallarıyla çalışma düzeyi *

Akademik personelin seminer ve sunularda görülme düzeyi *

Mezunların akademik bilgi düzeyi yüksektir. *

Mezunların bilgi düzeyi sektörel ihtiyaçlara uygundur. *

Mezunların teknolojiden yararlanma düzeyi sektörel ihtiyaçlara uygundur. *

Mezunların bilgisayar ve yabancı dil düzeyi *

Mezunları/öğrencileri diğer alternatifleri arasında tercih sebebidir. *

Mezunları/öğrencileri diğer alternatiflerine göre daha prezentabl düzeydedir. *

Toplum gereksinimlerine yönelik yeterli projelerin uygulanması *

Girişimciliği geliştirmek için sertifika programları düzenleme *

Sosyal sorumluluk projelerine katılımı *

İlgili kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa çalışma düzeyi *

Belirtilmek istenen diğer görüşlerinizi yazınız