"Ankara Üniversitesi" ve diğer üniversite üyeleri için ücretsiz anket aracı.
Hemen kendinize ücretsiz bir hesap açabilirsiniz!

Personel Memnuniyet Anketi
0 %

Bölümünüz *

Özlük haklarım ile ilgili gelişmelerden zamanında haberdar ediliyorum. *

Bölüm içerisindeki görevlendirmelerden zamanında haberdar ediliyorum. *

Tahakkuk ve mali işler ile ilgili durumumu ilgilendiren bilgilerden zamanında haberdar ediliyorum (Örneğin Ek ders yükü formları, görevlendirmeler vb. gibi) *

Benimle ilgili evraklar kısa sürede bildirilir. *

Resmi bir evrak/posta vb. gönderdiğimde ilgili yere zamanında ulaşır. *

Görevlerin çalışanların yeteneklerine, niteliklerine ve eğitim durumuna göre yapılması *

İzin taleplerinin değerlendirilmesi *

Akademik personelin görevlendirilmesinde uzmanlık alanlarının dikkate alınması *

Öğrenci odaklı uygulamaların varlığı *

Sorunlarınızı ve önerilerinizi bölüm yönetimine iletebilme kolaylığı *

Sorunlarınıza ve önerilerinize bölüm yönetiminin duyarlılığı *

Duyuruların zamanında ve etkin olarak yapılması *

Tüm personele bölüm yönetiminin adil davranılması *

İdari personelin sizlere yönelik tutum ve davranışları *

Çalışanların haberleşme araçlarından (Fax, telefon, internet vb.) yararlanmaları *

Çalışılan ortamın fiziki şartlar (ısınma, aydınlatma, çay, tuvalet vb.) bakımından uygunluğu *

Çalıştığım ortamın teknik araç-gereç ve büro ortamı bakımından yeterliliği *

Sağlık açısından temizliğe gereken önemin verilmesi *

Huzurlu bir çalışma ortamının varlığı *

Mesai arkadaşlarımla uyumlu bir ekip çalışması içinde bulunma *

Sosyal aktivitelerin yeterliliği *

Bölümün güvenliği ile ilgili memnuniyet durumu *

Bölümün fiziki koşulları (temizlik, aydınlatma, ısıtma vb.) ile ilgili memnuniyet *

Bölümü mensubu olmaktan gurur duyuyorum. *

Belirtilmek istenen diğer görüşlerinizi yazınız