TÜRSAB - Bize değişim Gerek Yönetimi 3 Aylık Faaliyet Karnesi
0 %
1.

Seyahat Acentası Kuruluşu yasal olarak zorlaştırıldı mı? *

2.

Acenta Belgesi Devrine imkan verildi mi? *

3.

Küçük Ölçekli Seyahat Acentaları korundu mu? *

4.

Kaçak ve Sahte Seyahat Acentaları ile etkin mücadele edildi mi? *

5.

Kaçak Faaliyetlere geçit verilmediği doğru mu? *

6.

Havayolu Biletlerinde eşit rekabet şartları sağlandı mı? *

7.

Seyahat Acentaları, Hava Yolları karşısında vazgeçilmez, güçlü ve etkili bir hale getirildi mi? *

8.

Tur ve Transfer Faaliyetlerindeki engeller kaldırıldı mı? *

9.

Hac Acentalarına yapılan Haksız dayatmalar son buldu mu? *

10.

Hac Acentalarının, Hak ve Menfaatleri korundu mı? *

11.

Seyahat Acentalarının Eğitimi ve kullandığı Teknolojiler öncelikli hale getirildi mi? *

12.

Seyahat Acentaları Mesleki ilkeleri uygulandı mı? *

13.

Genç ve Zinde bir TÜRSAB oluşturuldu mu? *

14.

İki (2) dönemden fazla başkanlık yapılmasının önü kapatıldı mı? *

15.

BYK'lar; Güçlü, Etkin ve Bağımsız yapılara dönüştürüldü mü? *

16.

TÜRSAB üyelerinin Ticaretini kolaylaştıran bir kurum haline getirildi mi? *

17.

Seyahat Acentalarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere Birlik Çatısı altında Vize Ofisi açıldı mı? *