Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Memnuniyet Anketi
0 %
1.

Bölüm hakkında yapılan bilgilendirmeler ve paylaşımlar *

2.

Mezuniyet sonrasında öğrencilerin alacağı unvan ve çalışma alanları hakkında bilgi sahipliği *

3.

Üniversite-sektör işbirliği konusunda bölüm faaliyetlerinin yeterliliği *

4.

Sektöre yönelik eğitimler/kurslar/sertifika programları *

5.

Araştırma sonuçlarının sektöre aktarılması (ortak araştırmalar, ortak yayınlar, ortak konferans/seminer vb.) *

6.

Sektörün ihtiyaçlarını dikkate aldığınızda bölümümüzün verdiği mezun sayısı yeterliliği *

7.

Lisans öğrencilerinin stajyer olarak istihdamı *

8.

Öğrencilerle bilgi ve deneyim paylaşımını sağlayacak toplantılar *

9.

Öğrencilere yönelik işletme tanıtımları, iş başvurusu alma olanakları yaratacak kariyer günleri ya da iş ilanlarının birim içerisinde duyurulması *

10.

Kamu kurum ve kuruluşlarının mezun öğrencilere duyduğu ihtiyaç *

11.

Mezunların mesleki örgütlere sağlayacağı katkı düzeyi *

12.

Mezunların sivil toplum örgütlerine yapacağı desteğin yeterliliği *

13.

Mezunların sivil toplum örgütlerine yapacağı desteğin yeterliliği *

14.

Mezunların özel/kamu sektöründe karşılaşacağı sorunlarla mücadele edebilme seviyesi *

15.

Bölümde verilen derslerin Toprak Bilimi ve Bitki Besleme disiplini hakkındaki tüm bilgileri karşılama düzeyi *

16.

Bölüm öğretim üyelerinin alanlarına hakimiyet durumu *

17.

Bölüm öğretim elemanlarından ders içi ve ders dışı bilgi alabilme ve iletişim kurabilme durumu *

18.

Dershane altyapılarının (temizlik, ferahlık, teknoloji vb.) yeterlilik durumu *

19.

Laboratuvar, sera, deneme alanı vb. uygulama alanlarının yeterlilik durumu *

20.

Uygulama ve laboratuvar eğitiminin yeterlilik durumu *

21.

Genel olarak bölümümüzde öğrenci olmaktan memnuniyet durumu *