ДИСТАНЦИОННА РАБОТА – АНКЕТА ЗА УПРАВИТЕЛИ НА МСП
0 %
Целта на това проучване е да разбере настоящата ситуация на МСП относно дистанционния начин на работа, който стана широкоразпространен особено след пандемията от Covid-19. В рамките на това проучване се цели да се определят организационните нужди на МСП по отношение на дистанционната работа и да се разработят наръчници, ресурси и ръководства по темата.


В отговорите Ви на въпросите от анкетата, е важно да сте искрени, като имате предвид практиките, приложени от Вашата компания и служителите Ви по време на периода на дистанционна работа, появилите се проблеми, положителните и отрицателните ефекти от дистанционната работа и обратната връзка от служителите Ви.

Времето за попълване на въпросника отнема средно около 4 минути. Предварително Ви благодарим за участието.

Забележка: Значението на понятието „дистанционна работа“ в настоящата анкета се отнася до частично или изцяло дистанционна работа. Съответно, „дистанционна работа“ се определя като работа, извършена от служителите Ви
чрез отдалечено свързване на техника (компютър и т.н.) от всяко друго място освен офиса (от вкъщи и т.н.) за няколко дни от седмицата или месеца. Определението за дистанционна работа включва и понятието за хибридна
работа (няколко дни работа от вкъщи и няколко дни работа в офиса).
Anket oluştur © OnlineAnketler.com