RemoteNET Project Survey- Bulgaria
0 %
ДЕМОГРАФСКИ ДАННИ
Уважаеми участници,

Това проучване е подготвено в рамките на проект „European Digital Skills Hub for Remote Workers“ (RemoteNET), който се финансира по Програма „Еразъм+“, под управлението на Националната агенция на Турция, с участието на Българската търговско-промишлената палата като партньор.

Проучването цели да се определят и създадат учебни материали, ресурси и дейности, отговарящи на нуждите от цифрови умения, ергономични фактори и психо-социална подкрепа на работещите дистанционно периодично или постоянно, по време на и след периода на пандемията, на базата на анализ на потребностите.

Проучването отнема средно 7 минути и не се предоставя лична информация. Вашите отговори ще бъдат използвани като източник на информация при предстоящата подготовка на учебни материали в рамките на проекта. Поради тази причина, искреността на отговорите и попълването на въпросника са от значение.

.

.

"The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."

Anket oluştur © OnlineAnketler.com