"Gaziantep Üniversitesi" ve diğer üniversite üyeleri için ücretsiz anket aracı.
Hemen kendinize ücretsiz bir hesap açabilirsiniz!

Merkez Kütüphane Değerlendirme Anketi
0 %
Bu anketle kütüphanemizin sahip olduğu ve abonelik yoluyla sağladığı kaynakların değerlendirilmesi, koleksiyon geliştirmede öncelik verilmesi gereken konu başlıkları ve kaynak biçimleri ile kullanıcılara sunduğumuz hizmetler hakkında akademik personelimizin görüşlerinin alınması amaçlanmıştır.

Unvanınız *

Biriminiz *

Görev yapmakta olduğunuz veya okumakta olduğunuz birimin tam adını yazınız [Örneğin; Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü]

Bu bölümde kütüphane kaynaklarımızın bilgi ihtiyaçlarınıza ne kadar cevap verebildiğini değerlendiriniz *

Kütüphanemizde 2017 Mayıs ayı sonuitibariyle 130.363 adet kitap 142.034 adet, e-kitap 44 adet veri tabanı aracılığıyla erişilen 59.414 e-dergi, 4.145.699 adet, e-tez, 159.632 adet e-standart ve 2.158 adet DVD-VCD bulunmaktadır.

Yetersiz Kısmen Yetersiz Fikrim Yok/Kararsızım Kısmen Yeterli Yeterli

Yetersiz ve/veya Kısmen Yetersiz olarak gördüğünüz kaynakların hangi konularda olduğunu açıklayabilir misiniz?

Sizce kütüphanemizin koleksiyon geliştirmede önceliği hangi konularda ve hangi kaynak türlerinde (kitap, e-kitap, dergi vb) olmalıdır.

Bu bölümde kütüphanemizin Okuyucu Hizmetleri birimimizde sunulan hizmetleri değerlendiriniz *

Yetersiz Kısmen Yetersiz Fikrim Yok/Kararsızım Kısmen Yeterli Yeterli

Yetersiz veya Kısmen Yetersiz gördüğünüz hizmetlerin iyileştirilmesi için sizce neler yapılması gerekir.

Personel Tutum *

Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum

Personel Tutum ve Yetkinliği ile ilgili olarak görüşlerinizi belirtiniz.

Fiziksel Ortam Yeterlilik *

Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum

Fiziksel Ortam ile ilgili olarak varsa diğer görüşlerinizi belirtiniz